Нужно решить задачи по Химии.

Тема в разделе "Калия йодид", создана пользователем Murom, 10 ноя 2018.

 1. Murom

  Murom Абитуриент Пользователь

  Сообщений:
  40
  Симпатий:
  0
  Пол:
  Женский
  Нужно решить задачи по Химии.

  1. Який рН буферного розчину, виготовленого з однакових об'ємів розчинів ацетату Натрію з концентраціями 0,1 моль/л?
  2. Рівноважні концентрації речовин у системі 2А + В 2С +D дорівнюють: =2 моль/л,=1 моль/л, С=1,6 моль/л. Обчислити початкові концентрації.
  3. Довести шляхом розрахунків ЕРС реакції, що хлорид Феруму (+3) окиснює Йодид і не окиснює бромід Калію.
  4. Які з наведених газів важчі за повітря: Н2S; СО; Н2; СI2; N2? Визначити їх відносну густину за азотом.
  5. Обчислити енергію та радіус орбіти електрона в атомі Гідрогену, що перебуває в першому збудженому стані.
  6. Елемент утворює з воднем сполуку, яка містить 3,85% водню. Визначити молярну масу еквівалента елемента.
  7. Обчислити мольні частки глюкози СбН12О6 та води в розчині з масовою часткою глюкози 36%.
  8. Розставте коефіцієнти. Вкажіть окислювас та відновник.
  Cr2O3+C+Cl2=CrCl3+CO;
  HBr+H2SO4=Br2+SO2+H2O.
  9. На спалювання 2,24 л вуглеводню невідомого складу витратили 56 л (н.у.) повітря. Утворилось 7,2 г води. Об’ємна частка кисню в повітрі становила 20%. Визначте формулу алкану.
  10. При пероробці 2 т крохмалю одержують 400 кг етанолу. Визначте вихід спирту (%).
  11. Який об’єм азоту (н.у.) виділиться при дії на 0,01 моль α — амінопропіонової кислоти нітратною (ІІІ) кислотою? Рівняння реакції: СН3–СН (NН2) –СООН + НОNО→ СН3–СН (ОН) –СООН +N2+ Н2О.
  12. Визначте формулу дибромопохідного алкену, якщо відомо, що масова частка Гідрогену в цій сполуці становить 3,509%.
  13,163. Стандартний тепловий ефект реакції PCl3 (к)+Cl2=PCl5 (к) при 298К дорівнює 108 кДж/моль. Розрахуйте стандартну теплоту утворення PCl3 (к) при 298 К.
   
 2. Natali-kf

  Natali-kf Профессор Пользователь

  Сообщений:
  91
  Симпатий:
  0
  Пол:
  Женский
  Милая…. Я могу, но как расплачиваться бум? За спасибо такие задачи не решаются…. Они требуют времени, за которое всегда надо платить…
   
 3. Irkyss

  Irkyss Студент Пользователь

  Сообщений:
  56
  Симпатий:
  0
  Пол:
  Женский
  Запрягайте? Хлопцы коней, та легайте СПОЧИВАТЬ!
   

Поделиться этой страницей